יזהר סמילנסקי

יזהר סמילנסקי

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 20/02/1967

  רשימת פועלים ישראלית

 • הכנסת ה-5 מ-14/07/1965 עד 22/11/1965

  רשימת פועלים ישראלית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 14/07/1965

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-01/10/1956 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 20/02/1967

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים