שלמה בניזרי

שלמה בניזרי

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 27/04/2008

  ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 27/04/2008

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 27/04/2008

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לענייני חקיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על שעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-23/02/1993 עד 17/06/1996

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 03/11/1993

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 10/03/1993

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-03/06/2002 עד 17/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 23/05/2002

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 11/07/2000

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 06/07/1999

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/11/1996 עד 07/06/1999

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/08/1996 עד 12/11/1996

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים