אליאס נחלה

אליאס נחלה

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  שיתוף ואחווה

 • הכנסת ה-6 מ-22/10/1968 עד 17/11/1969

  אחווה יהודית - ערבית

 • הכנסת ה-6 מ-01/01/1967 עד 22/10/1968

  קידמה ופיתוח

 • הכנסת ה-6 מ-05/07/1966 עד 01/01/1967

  שיתוף ופיתוח

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 05/07/1966

  קידמה ופיתוח

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  קידמה ופיתוח

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  קידמה ופיתוח

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים