יצחק מודעי

יצחק מודעי

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-03/03/1992 עד 13/07/1992

  מפלגה ליברלית חדשה

 • הכנסת ה-12 מ-15/03/1990 עד 03/03/1992

  מפלגה לקידום הרעיון הציוני

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 15/03/1990

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 11/06/1990

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-16/04/1986 עד 28/07/1986

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 16/04/1986

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 13/09/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/08/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-19/10/1982 עד 10/10/1983

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 19/10/1982

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 05/08/1981

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-15/01/1979 עד 28/12/1980

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 20/07/1981

  שר

קוד המקור של הנתונים