משה אונא

משה אונא

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוקה חוק ומשפט

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוקה חוק ומשפט

  יו"ר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  תורה ועבודה הפועל המזרחי

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  החזית הדתית המאוחדת

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-8 מ-13/01/1958 עד 01/07/1958

  החינוך

  סגן שר

 • הכנסת ה-3 מ-22/03/1956 עד 31/12/1957

  החינוך

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים