אמנון לין

אמנון לין

סיעות

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  מערך

 • הכנסת ה-10 מ-26/10/1982 עד 13/08/1984

  מערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 26/10/1982

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

 • הכנסת ה-6 מ-28/01/1969 עד 17/11/1969

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-23/01/1968 עד 28/01/1969

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-6 מ-28/01/1967 עד 23/01/1968

  מערך

קוד המקור של הנתונים