יצחק-מאיר לוין

יצחק-מאיר לוין

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 07/08/1971

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-09/08/1960 עד 04/09/1961

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 09/08/1960

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-3 מ-03/11/1955 עד 30/11/1959

  אגודת ישראל - פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 03/11/1955

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  חזית דתית מאוחדת

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  אגודת ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-2 מ-08/10/1951 עד 18/09/1952

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 08/10/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-01/11/1950 עד 20/08/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 10/03/1949

  שר

 • הכנסת ה-0 מ-14/05/1948 עד 14/02/1949

  שר

קוד המקור של הנתונים