דניאל יצחק לוי

דניאל יצחק לוי

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  מפלגה דתית לאומית

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת הפנים

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים