אהרן אוזן

אהרן אוזן

ועדות

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  תמ"י

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  המערך

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-10 מ-04/05/1982 עד 13/09/1984

  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-11/08/1981 עד 04/05/1982

  לקליטת העלייה

  סגן שר

 • הכנסת ה-8 מ-20/03/1975 עד 20/06/1977

  התקשורת

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 13/06/1977

  החקלאות ופיתוח הכפר

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  התקשורת

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  החקלאות ופיתוח הכפר

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/01/1966 עד 17/03/1969

  החקלאות ופיתוח הכפר

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים