יהודה מאיר אברמוביץ

יהודה מאיר אברמוביץ

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-7 מ-07/08/1971 עד 21/01/1974

  אגודת ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכנסת

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים