יונה כסה

יונה כסה

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-22/12/1964 עד 22/11/1965

  חה"כ יונה כסה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/12/1964

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים