קלמן כהנא

קלמן כהנא

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-8 מ-15/03/1977 עד 13/06/1977

  המחנה התורתי ­ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 15/03/1977

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-09/08/1960 עד 04/09/1961

  פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 09/08/1960

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-3 מ-03/11/1955 עד 30/11/1959

  אגודת ישראל - פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 03/11/1955

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  חזית דתית מאוחדת

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  פועלי אגודת ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/01/1966 עד 17/03/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 12/01/1966

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-23/12/1964 עד 22/11/1965

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-01/07/1963 עד 22/12/1964

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-29/11/1961 עד 26/06/1963

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-04/11/1951 עד 24/12/1952

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים