אידוב כהן

אידוב כהן

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 11/11/1963

  מפלגה ליברלית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-08/05/1961 עד 04/09/1961

  מפלגה ליברלית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 08/05/1961

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-2 מ-10/09/1951 עד 15/08/1955

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  המפלגה הפרוגרסיבית

קוד המקור של הנתונים