אידוב כהן

אידוב כהן

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 11/11/1963

  מפלגה ליברלית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-08/05/1961 עד 04/09/1961

  מפלגה ליברלית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 08/05/1961

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-2 מ-10/09/1951 עד 15/08/1955

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  המפלגה הפרוגרסיבית

ועדות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 11/11/1963

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 11/11/1963

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים