יעקב אשר

יעקב אשר

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-24 מ-15/08/2022 עד 15/11/2022

  דגל התורה

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/08/2022

  יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה

 • הכנסת ה-23 מ-28/12/2020 עד 06/04/2021

  דגל התורה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 28/12/2020

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

 • הכנסת ה-22 מ-30/12/2019 עד 16/03/2020

  דגל התורה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 30/12/2019

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  דגל התורה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 10/07/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-20 מ-09/01/2019 עד 30/04/2019

  דגל התורה

 • הכנסת ה-20 מ-24/05/2016 עד 09/01/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-25/07/2023

  ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה חוק ומשפט לפי סימן ג'1 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (מעצר בפיקוח אלקטרוני)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-18/07/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לדיון בהצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג-2023 (פ/3670/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-02/04/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון - הגדרת איום), התשפ"ג-2023 (פ/2156/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים),

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בהצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023 (פ/2559/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בכלי נשק הבלתי חוקיים (תיקוני חקיקה) (פ/2392/25 ו-פ/2394/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-31/01/2023

  הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/01/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק בנושא לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-25/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/12/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-30/11/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת של וועדת החוץ והביטחון ושל ועדת החוקהף חוק ומשפט ליישומים ביומטריים לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-30/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת חוקה, פנים ומדע לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-26/05/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/04/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-30/03/2020 עד 27/05/2020

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-11/12/2019 עד 16/03/2020

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - תשלום לחברי ועדות קלפי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה) (רפורמה במשק החשמל)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק י"א (רשויות תחבורה מטרופוליניות), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/01/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים ייעודיים)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2017 עד 30/04/2019

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהלס"י בנושא בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/05/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 8)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/04/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינת התנהלות הבנקים והגופים המוסדיים בהעמדת אשראי ללווים מסוימים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/08/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2016 עד 30/04/2019

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-08/12/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לעניין חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-29/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לתשתיות התעופה הבין-לאומית והפנים-ארצית האזרחית בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-18/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לאנרגיה ירוקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/05/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לפיקוח על יישום חוק קידום התחרות בענף המזון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-27/11/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-20/11/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לעניין קידום התחרות בענף המזון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/08/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למאבק בתאונות דרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-06/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

 • הכנסת ה-23 מ-09/12/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין

 • הכנסת ה-23 מ-30/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

 • הכנסת ה-23 מ-12/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת חוקה, פנים ומדע לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

 • הכנסת ה-20 מ-01/08/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

 • הכנסת ה-19 מ-05/05/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לפיקוח על יישום חוק קידום התחרות בענף המזון

קוד המקור של הנתונים