קארין אלהרר

קארין אלהרר

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  יש עתיד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 23/06/2021

  יש עתיד

 • הכנסת ה-23 מ-29/03/2020 עד 06/04/2021

  יש עתיד - תל"ם

 • הכנסת ה-23 מ-29/03/2020 עד 29/03/2020

  יש עתיד

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 29/03/2020

  כחול לבן בראשות בנימין גנץ

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  כחול לבן

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  כחול לבן

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  יש עתיד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יש עתיד בראשות יאיר לפיד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-11/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 13/06/2021

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-25/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/04/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/03/2020 עד 20/04/2020

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-28/01/2020 עד 16/03/2020

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-01/07/2019 עד 03/10/2019

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון-שינוי חזקת הגיל הרך)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת לזכויות הילד ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/11/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/06/2017 עד 02/05/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015 עד 30/04/2018

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/06/2015 עד 24/10/2017

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לשילוב ענף ההיי-טק בכלכלה ובהכנסות המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/10/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לאישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-14/10/2013 עד 19/05/2014

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת האתיקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/04/2013 עד 17/06/2013

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 29/12/2022

  שרה

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 29/12/2022

  שרה

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021 עד 15/11/2022

  שרה

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021 עד 15/11/2022

  שרה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-05/05/2021 עד 13/06/2021

  הוועדה המסדרת

 • הכנסת ה-20 מ-09/06/2015 עד 24/10/2017

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

 • הכנסת ה-20 מ-03/06/2015 עד 24/10/2017

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

קוד המקור של הנתונים