תופיק טובי

תופיק טובי

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 04/07/1990

  חזית דמוקרטית לשלום ושוויון

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  חזית דמוקרטית לשלום ושוויון

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  חזית דמוקרטית לשלום ושוויון

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  חזית דמוקרטית לשלום ושוויון

 • הכנסת ה-8 מ-15/03/1977 עד 13/06/1977

  חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 15/03/1977

  הרשימה הקומוניסטית החדשה

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  רשימה קומוניסטית חדשה

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  רשימה קומוניסטית חדשה

 • הכנסת ה-5 מ-01/09/1965 עד 22/11/1965

  רשימה קומוניסטית חדשה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 01/09/1965

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-17/01/1990 עד 04/07/1990

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 04/07/1990

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 07/01/1990

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  ועדת הפירושים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים