אבא (אוברי) אבן (איבן)

אבא (אוברי) אבן (איבן)

סיעות

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 19/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  המערך

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1986 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-12/01/1966 עד 17/11/1969

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  שר

 • הכנסת ה-4 מ-03/08/1960 עד 02/11/1961

  שר

 • הכנסת ה-4 מ-17/12/1959 עד 02/11/1961

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

 • הכנסת ה-10 מ-23/02/1983 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

קוד המקור של הנתונים