מיכל בירן

מיכל בירן

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  העבודה בראשות שלי יחימוביץ'

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/04/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבניית תוכנית אב לטיפול באוטיזם במגזר הערבי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/01/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפי סעיפים 10(א) ו-67ו(א) לחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בצפון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בפרק ה', סעיף 44 (הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור) ובפרק ה', סעיפים 45-56 (יישום המלצת ועדת גורן) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין מעמד האזרח הוותיק

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניין תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-06/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניין: הפנסיה בקיבוץ המתחדש

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-24/12/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 24/12/2013

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים