גנדי ריגר

גנדי ריגר

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ישראל בעליה

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/06/2000 עד 17/02/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 17/02/2003

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 31/10/2000

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 19/06/2000

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים