אלכסנדר צינקר

אלכסנדר צינקר

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-18/10/1999 עד 17/02/2003

  הבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 18/10/1999

  מחר-מפלגת חברה ורפורמות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 20/07/1999

  ישראל בעליה

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-29/11/1999 עד 17/02/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הבחירה הדמוקרטית

קוד המקור של הנתונים