יאיר פרץ

יאיר פרץ

סיעות

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 25/03/2006

    ש"ס

  • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

    ש"ס

ועדות

  • הכנסת ה-16 מ-15/11/2005 עד 25/03/2006

    המיוחדת למאבק בנגע הסמים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 25/03/2006

    ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-02/06/2003 עד 25/03/2006

    לנושא אבטחת ח"כים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 25/03/2006

    המיוחדת לקידום מעמד הילד

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 25/03/2006

    משנה בנושא הסחר בנשים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 25/03/2006

    לתקציב הכנסת

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 25/03/2006

    הכנסת

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 25/03/2006

    העבודה, הרווחה והבריאות

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 25/03/2006

    לקידום מעמד האישה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-30/10/2002 עד 17/02/2003

    החוקה, חוק ומשפט

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-26/06/2001 עד 17/02/2003

    המיוחדת למאבק בנגע הסמים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 22/01/2002

    החוץ והבטחון

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-29/03/2000 עד 31/10/2000

    החוץ והבטחון

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 17/02/2003

    העבודה, הרווחה והבריאות

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

    המיוחדת לקידום מעמד הילד

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 07/02/2000

    החוץ והבטחון

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

    הכנסת

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

    לקידום מעמד האישה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

    העבודה, הרווחה והבריאות

    חבר ועדה

יו"ר סיעות

  • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

    ש"ס

יו"ר ועדות

  • הכנסת ה-16 מ-22/11/2005 עד 25/03/2006

    המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  • הכנסת ה-15 מ-01/12/2002 עד 17/02/2003

    העבודה, הרווחה והבריאות

קוד המקור של הנתונים