יצחק סבן

יצחק סבן

סיעות

  • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

    התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

קוד המקור של הנתונים