אוריאל סביר

אוריאל סביר

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 08/03/2001

  דרך חדשה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 07/03/2001

  מפלגת המרכז

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 27/10/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 08/03/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 08/03/2001

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 29/11/1999

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 27/10/1999

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים