דני נוה

דני נוה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-22/08/2006 עד 27/02/2007

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 27/02/2007

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/01/2000 עד 07/03/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 07/03/2001

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 01/02/2000

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 27/02/2007

  ליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 15/01/2006

  הבריאות

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 16/12/2002

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 16/12/2002

  ראש הממשלה

  שר

קוד המקור של הנתונים