דני נוה

דני נוה

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 27/02/2007

  הליכוד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 15/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-15/12/2002 עד 17/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 16/12/2002

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 15/12/2002

  שר

קוד המקור של הנתונים