מיכאל מלכיאור

מיכאל מלכיאור

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה וחינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  לקליטת ילדים, נוער וצעירים עולים במערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 11/01/2005

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 11/01/2005

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-20/06/2005 עד 25/11/2005

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-11/01/2005 עד 20/06/2005

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 26/03/2001

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 07/03/2001

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך ופנים לדין רציפות-חוק מוזיאון הכנסת

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך-כספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  משותפת-חינוך וכספים-פרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 11/01/2005

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

קוד המקור של הנתונים