אלי בן-מנחם

אלי בן-מנחם

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה - מימד - עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד בראשות מצנע

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה - מימד

 • הכנסת ה-15 מ-17/11/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-12 מ-07/10/1991 עד 13/07/1992

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 07/10/1991

  מערך

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 04/11/2004

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 02/07/2003

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/07/2000 עד 17/02/2003

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-24/11/1999 עד 03/07/2002

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-24/11/1999 עד 06/11/2000

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-29/07/1999 עד 22/01/2002

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/07/1996 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 03/08/1992

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/07/1991 עד 13/07/1992

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-08/11/1989 עד 29/10/1990

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 18/03/1991

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-11/01/2005 עד 23/11/2005

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-26/03/2001 עד 02/11/2002

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/06/1996

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-27/11/1995 עד 17/06/1996

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-08/04/1993 עד 22/11/1995

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 08/04/1993

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-22/07/1996 עד 22/12/1998

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

קוד המקור של הנתונים