יעקב ליצמן

יעקב ליצמן

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 06/04/2021

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-23 מ-15/09/2020 עד 06/04/2021

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 24/06/2020

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 17/04/2006

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 13/06/2021

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-18/11/2020 עד 06/04/2021

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-17/05/2020 עד 15/09/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-29/12/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 29/12/2019

  סגן שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-10/01/2018 עד 30/04/2019

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-02/09/2015 עד 28/11/2017

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-19/05/2015 עד 02/09/2015

  סגן שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  סגן שר

 • הכנסת ה-18 מ-06/04/2009 עד 05/02/2013

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 06/04/2021

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 24/06/2020

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 17/04/2006

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה

קוד המקור של הנתונים