חיים כץ

חיים כץ

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

 • הכנסת ה-17 מ-21/11/2006 עד 24/02/2009

  ליכוד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  עם אחד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/06/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-16/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (מעמד האישה-עבודה) לדיון בהצ"ח למניעת הטרדה מינית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת עבודה-מעמד האישה לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 27/10/2009

  ועדת משנה לפנסיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2009 עד 21/07/2009

  ועדת המשנה לעניין תיקון התקנון האחיד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-עבודה לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/03/2007 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 13/11/2007

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/11/2006 עד 04/07/2007

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 17/02/2003

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 18/08/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת עבודה-מעמד האישה לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לפנסיה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניין תיקון התקנון האחיד

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  העבודה, הרווחה והבריאות

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

 • הכנסת ה-16 מ-26/07/2005 עד 17/04/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

קוד המקור של הנתונים