אמנון כהן

אמנון כהן

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ש"ס

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ש"ס

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ש"ס

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/07/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/05/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לבטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 16/05/2011

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/10/2010 עד 19/10/2010

  ועדת משנה לקידום תעסוקה ותעשייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/07/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה ולעלייה להצ"ח העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/06/2009 עד 16/05/2011

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו התש"ן-1990

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה ליישום מדיניות המקרקעין החדשה במינהל מקרקעי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/05/2009 עד 05/02/2013

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 16/05/2011

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 26/07/2011

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/02/2009 עד 05/02/2013

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/06/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה למעקב אחר יישום הרפורמה בעמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2008 עד 24/02/2009

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-עבודה לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/11/2007 עד 24/02/2009

  לנושאים חריגים בתקנות מ"ה שווי השימוש ברכב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 24/02/2009

  בעניין שיקום שווקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 24/02/2009

  בעניין שנת שמיטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-27/02/2007 עד 24/02/2009

  לעניין הקמת בית חולים באשדוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  משותפת-חינוך וכספים-פרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים ועבודה לדיון בהצ"ח הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת פנים וכספים - אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא תעשייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - כספים וכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/01/2005 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  חקירה פרלמנטרית בנושא האלימות בספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 09/02/2005

  לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/02/2005

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין תקינות מערכות הלייזר של המשטרה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  השבת זכויות סוציאליות לעולים ממדינות מוצאם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-24/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 • הכנסת ה-18 מ-18/05/2011 עד 05/02/2013

  הפנים והגנת הסביבה

 • הכנסת ה-18 מ-18/05/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לבטחון פנים

 • הכנסת ה-18 מ-18/05/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לפנים וכלכלה לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה התש"ע - 2010

 • הכנסת ה-18 מ-19/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לקידום תעסוקה ותעשייה

 • הכנסת ה-17 מ-19/11/2007 עד 24/02/2009

  לנושאים חריגים בתקנות מ"ה שווי השימוש ברכב

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 24/02/2009

  בעניין שיקום שווקים

 • הכנסת ה-16 מ-31/01/2005 עד 17/04/2006

  הכלכלה

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 09/02/2005

  לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים