אליהו בן-אלישר

אליהו בן-אלישר

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 01/09/1996

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

 • הכנסת ה-10 מ-20/01/1982 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

קוד המקור של הנתונים