אליעזר כהן

אליעזר כהן

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 01/02/2006

  האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו מולדת-תקומה

 • הכנסת ה-15 מ-01/02/2000 עד 17/02/2003

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 01/02/2000

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-10/08/2005 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - כספים וכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/12/2003 עד 07/07/2004

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 27/07/2005

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לנושא זכויות נפגעי עבירה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין צו הבזק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  מאבק בתאונות הדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק החברות (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתיקונים בחוקי הבחירות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין סמכויות הצנזור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצ"ח בימ"ש לעניינים מנהליים (תיקון מס' 8)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 28/05/2002

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/05/2001 עד 28/05/2002

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/11/2000 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-04/07/2000 עד 31/07/2000

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/2000 עד 04/07/2000

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לנושא זכויות נפגעי עבירה

קוד המקור של הנתונים