אחמד טיבי

אחמד טיבי

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021

  הרשימה המשותפת

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הרשימה המשותפת

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הרשימה המשותפת

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  חד"ש-תע"ל

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הרשימה המשותפת

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  רע"מ-תע"ל-מד"ע

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  רע"מ - תע"ל

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  רע"מ - תע"ל

 • הכנסת ה-16 מ-07/02/2006 עד 17/04/2006

  תנועה ערבית להתחדשות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 07/02/2006

  חד"ש - תע"ל

 • הכנסת ה-15 מ-21/12/1999 עד 17/02/2003

  תנועה ערבית להתחדשות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 21/12/1999

  ברית לאומית דמוקרטית

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  רע"מ - תע"ל

 • הכנסת ה-16 מ-07/02/2006 עד 17/04/2006

  תנועה ערבית להתחדשות

 • הכנסת ה-15 מ-21/12/1999 עד 17/02/2003

  תנועה ערבית להתחדשות

קוד המקור של הנתונים