עופר חוגי

עופר חוגי

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2006 עד 17/04/2006

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-26/06/2001 עד 17/02/2003

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-16/11/1999 עד 17/02/2003

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 16/11/1999

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 26/06/2001

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 16/11/1999

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 20/07/1999

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים