נסים זאב

נסים זאב

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העלייה ולוועדת החוץ והביטחון לנושא העדר התייחסות למאבק הפליטים היהודים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הפנים לנושא שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי איי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בחוק זכויות הדייר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/03/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2010 עד 05/02/2013

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת תעבורה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא זכויות נפגעי עבירה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק החברות (תיקון מס' 2)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לתיקונים בחוקי הבחירות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לאינטרנט וטכנולוגיית המידע

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/06/2001 עד 17/02/2003

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/06/2001 עד 17/02/2003

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 21/05/2001

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 10/11/1999

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העלייה ולוועדת החוץ והביטחון לנושא העדר התייחסות למאבק הפליטים היהודים

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הפנים לנושא שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי איי

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

קוד המקור של הנתונים