אבשלום (אבו) וילן

אבשלום (אבו) וילן

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  מרצ

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  מרצ-יחד והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-15/06/2004 עד 27/07/2005

  יחד (ישראל חברתית דמוקרטית) והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 15/06/2004

  מרצ

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  מרצ

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - חומרים מסוכנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/08/2007 עד 16/07/2008

  ועדת משנה לקידום התחרות בענף הסלולר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/01/2007 עד 16/07/2008

  הכלכלה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/05/2006 עד 24/02/2009

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/06/2005 עד 17/04/2006

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/05/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 17/04/2006

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  חקירה פרלמנטרית בנושא האלימות בספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  כוונת משרד הבטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ענין חישוב תמלוגים לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין צו הבזק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ענין סעיפים בתקנות הגז

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין סיום המו"מ בין הממשלה והעובדים להקמת מעצ

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין סיום המו"מ עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הצ"ח המדיניות הכלכלית 2004 -היטל העסקת עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצ"ח המדיניות הכל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  חקירה פרלמנטרית בנושא האלימות בספורט

קוד המקור של הנתונים