חיים דרוקמן

חיים דרוקמן

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  המפד"ל

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  מורשה-פא"י

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המפד"ל

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המפד"ל

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/07/2000

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/09/1984

  סגן שר

 • הכנסת ה-10 מ-11/08/1981 עד 10/10/1983

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים