אילן גילאון

אילן גילאון

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  מרצ

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  מרצ

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  מרצ

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  מרצ

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  מרצ

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצ"ח שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת), התשע"ח-2018 (פ/5546)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "תעסוקת ערבים ושוויון חברתי"

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה – הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1181)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/11/2017 עד 16/05/2018

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2017

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בפרק ה', סעיף 44 (הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור) ובפרק ה', סעיפים 45-56 (יישום המלצת ועדת גורן) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד–2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015

  ועדת המשנה לעניין מעמד האזרח הוותיק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/07/2015 עד 22/11/2017

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/06/2015

  ועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בדרום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-20/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניין תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-06/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניין: הפנסיה בקיבוץ המתחדש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה - כנסת) להצעות חוק יסוד: משאל עם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/10/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 03/07/2013

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/03/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לעניין "ספר הליקויים" החדש של הביטוח הלאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/03/2011 עד 03/12/2012

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 17/11/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-31/07/2000 עד 20/03/2001

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 17/02/2003

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 07/03/2000

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-15/04/2015 עד 30/04/2019

  מרצ

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  מרצ

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-23/06/2015

  ועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 • הכנסת ה-19 מ-06/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניין: הפנסיה בקיבוץ המתחדש

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש

 • הכנסת ה-18 מ-13/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קוד המקור של הנתונים