גד יעקבי

גד יעקבי

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-16/10/1990 עד 07/10/1991

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 02/06/1974

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכלכלה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 20/06/1977

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכלכלה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכלכלה

קוד המקור של הנתונים