נעמי בלומנטל

נעמי בלומנטל

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-31/12/2003 עד 17/04/2006

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לכ"א בצה"ל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק החברות (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  למעקב אחר יישום חוק שירות המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2001 עד 17/02/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-09/05/2001 עד 11/07/2001

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 26/03/2001

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענין לקחי אסון גשר המכביה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-17/12/1997 עד 07/12/1998

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-23/10/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 30/10/1996

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-08/04/2002 עד 01/01/2003

  סגנית שר

 • הכנסת ה-15 מ-13/03/2002 עד 08/04/2002

  סגנית שר

 • הכנסת ה-15 מ-13/03/2001 עד 14/03/2002

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ליחסי חוץ והסברה

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 13/03/2001

  העליה, הקליטה והתפוצות

 • הכנסת ה-13 מ-01/08/1994 עד 31/07/1995

  לקידום מעמד האשה

קוד המקור של הנתונים