חיים יהודה

חיים יהודה

סיעות

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 10/07/1960

  מפלגת הפועלים המאוחדת

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת הפועלים המאוחדת

ועדות

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 10/07/1960

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 10/07/1960

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 10/07/1960

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים