אהרן ידלין

אהרן ידלין

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 12/01/1979

  מערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  מערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-28/01/1969 עד 17/11/1969

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-23/01/1968 עד 28/01/1969

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 23/01/1968

  מערך

 • הכנסת ה-5 מ-04/05/1964 עד 22/11/1965

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-23/05/1960 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 13/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-22/12/1969 עד 26/07/1972

  סגן שר

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/01/1966 עד 17/03/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 22/11/1965

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-23/12/1964 עד 22/11/1965

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-01/06/1964 עד 22/12/1964

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים