יוסי ביילין

יוסי ביילין

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/11/2008

  מרצ

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/11/1999

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2007 עד 04/11/2008

  משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 04/11/2008

  משותפת פנים וכספים - אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 04/11/2008

  משותפת חו"ב וחוקה לעניין ההכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 04/11/2008

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 04/11/2008

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/11/2008

  הפנים והגנת הסביבה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/11/2008

  ועדת משנה לעניין בטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/11/2008

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-15/07/1998 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 07/06/1999

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-11/02/1992 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-15/10/1991 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-16/10/1990 עד 07/10/1991

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-12/06/1990 עד 13/07/1992

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-04/05/2006

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-15 מ-11/10/2000 עד 07/03/2001

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 07/03/2001

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-18/07/1995 עד 22/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 17/07/1995

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-26/12/1988 עד 15/03/1990

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים