מחמוד א-נאשף

מחמוד א-נאשף

סיעות

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  חקלאות ופיתוח

ועדות

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכנסת

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים