יעקב שפי

יעקב שפי

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-01/02/1995 עד 17/06/1996

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-15/06/1994 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים