יצחק שמיר

יצחק שמיר

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-26/11/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 11/06/1990

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 07/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 19/10/1986

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/09/1984

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 12/09/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 15/09/1983

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-12/03/1980 עד 19/07/1981

  שר

קוד המקור של הנתונים