דב שילנסקי

דב שילנסקי

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-10/11/1993 עד 17/06/1996

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 10/11/1993

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/08/1984

  סגן שר

 • הכנסת ה-10 מ-11/08/1981 עד 10/10/1983

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים