גונן שגב

גונן שגב

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-07/02/1994 עד 17/06/1996

  יעוד

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 07/02/1994

  צומת

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 17/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-09/01/1995 עד 22/11/1995

  שר

קוד המקור של הנתונים