יגאל ביבי

יגאל ביבי

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2000 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2000 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 11/07/2000

  לענייני דתות

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/09/1998 עד 06/07/1999

  לענייני דתות

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-25/02/1998 עד 13/09/1998

  לענייני דתות

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-24/08/1997 עד 20/01/1998

  לענייני דתות

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/08/1997 עד 22/08/1997

  לענייני דתות

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/08/1996 עד 12/08/1997

  לענייני דתות

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 07/08/1996

  ראש הממשלה

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-20/11/1990 עד 13/07/1992

  להגנת הסביבה

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-02/08/1990 עד 20/11/1990

  ראש הממשלה

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים