יצחק רבין

יצחק רבין

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 04/11/1995

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-12 מ-07/10/1991 עד 13/07/1992

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 07/10/1991

  מערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  מערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  מערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  מערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  מערך

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-08/02/1994 עד 01/06/1994

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-14/09/1993 עד 27/02/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-19/05/1993 עד 31/05/1993

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-19/05/1993 עד 31/05/1993

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 04/11/1995

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 04/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 27/02/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 31/12/1992

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 13/12/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/06/1977

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-8 מ-03/01/1977 עד 18/01/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-20/12/1976 עד 18/01/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-20/12/1976 עד 18/01/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-20/12/1976 עד 18/01/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-02/07/1975 עד 29/07/1975

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 13/06/1977

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 20/03/1975

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  שר

קוד המקור של הנתונים