יצחק רבין

יצחק רבין

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 04/11/1995

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-12/09/1990 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-13/02/1974 עד 18/03/1974

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-08/02/1994 עד 01/06/1994

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-14/09/1993 עד 27/02/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 04/11/1995

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 04/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 27/02/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 31/12/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 20/06/1977

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 20/03/1975

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  שר

קוד המקור של הנתונים