חיים קופמן

חיים קופמן

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 07/08/1995

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-15/10/1990 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-19/01/1977 עד 13/06/1977

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 07/08/1995

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-07/11/1990 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-04/11/1986 עד 19/11/1988

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-06/08/1986 עד 12/11/1986

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-10/02/1986 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 10/02/1986

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 27/08/1981

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 27/08/1981

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכלכלה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/09/1984

  סגן שר

 • הכנסת ה-10 מ-28/08/1981 עד 10/10/1983

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים