חיים קופמן

חיים קופמן

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 07/08/1995

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-08/10/1990 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-19/01/1977 עד 13/06/1977

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 13/09/1984

  סגן שר

 • הכנסת ה-10 מ-17/10/1983 עד 13/08/1984

  סגן שר

 • הכנסת ה-10 מ-26/08/1981 עד 10/10/1983

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים